LAMBDOMIERZE

Cechy stanowisk:

 • Zakres pomiarowy: 2 – 800 mW/m*K (1-2000 mW/m*K na życzenie klienta).
 • Automatyczny pomiar grubości próbki.
 • Możliwość regulacji docisku.
 • Otwarta konstrukcja umożliwiająca badanie całych płyt bez konieczności wycinania mniejszych próbek (nieograniczona dozwolona długość i szerokość próbki).
 • Utrzymywanie stałej temperatury po obydwu stronach próbki – wahanie temperatury nie przekracza ±0,01 °C.
 • Pomiar przepływu ciepła przy użyciu 2 oddzielnych czujników.
 • Wysoce precyzyjne i szybkie pomiary o doskonałej odtwarzalności.
 • Idealne do kontroli produkcji i jakości materiałów o niskim współczynniku przewodności cieplnej.
 • Proste w obsłudze i utrzymaniu.
 • Dołączona próbka do wzorcowania NIST 1450d lub IRMM-440 Certified Reference Material z certyfikatem producenta.
 • Przejrzyste oprogramowane oparte na NI LabView – do pomiarów, analizy i zapisu danych.

Rozwiązania dostosowane do potrzeb kupca

Nasze lambdomierze możemy dostosować do indywidualnych potrzeb kupca. Do typowych opcji dodatkowych należą:

 • Szerszy zakres temperatur (np. -15 °C - +90 °C)
 • Szerszy zakres pomiarowy (1-2000 mW/m*K)
 • Szerszy zakres regulacji docisku (np. 0 – 10 kPa zamiast o 0-2,5 kPa)
 • Dodatkowe oprogramowanie, które umożliwia badanie próbek z miękkich materiałów przy różnych grubościach
 • Baza danych MySQL

Lambdomierz HFM.6200

Określanie właściwości przenikania ciepła na poziomie stałym, przewodności cieplnej oraz oporu cieplnego próbek płyt płaskich:

XPS, wełny mineralnej, wełny szklanej itd. zgodnie z wymogami: EN 12667, ASTM C518, ISO 8301

HFM.6200

 • Maks. grubość próbki: 200 mm
 • Długość i szerokość próbki: min. 600 mm, maks. nieograniczona
 • Różnica temperatury pomiędzy płytkami: maks. 50°C, nastawiona na 10°C
 • Temperatura górnej płytki: regulowana od 10°C do 50°C, nastawiona na 15°C
 • Temperatura dolnej płytki: regulowana od 0°C do 40°C, nastawiona na 5°C

 

Wideo: HFM.6200


Lambdomierz HFM.3100 VIP + QC

Urządzenie ma dwie funkcje: pomiar przewodności cieplnej i szybkie sprawdzanie jakości paneli próżniowych.

Określenie właściwości termicznych w stanie ustalonym, przewodności cieplnej i odporności termicznej próżniowych paneli izolacyjnych zgodnie z EN 12667, ASTM C518, ISO 8301

HFM.3100

 • Maks. grubość próbki: 100 mm
 • Długość i szerokość próbki: min. 300 mm, maks. nieograniczona
 • Różnica temperatury pomiędzy płytkami: maks. 50°C, nastawiona na 10°C
 • Temperatura górnej płytki: regulowana od 10°C do 50°C, nastawiona na 15°C
 • Temperatura dolnej płytki: regulowana od 0°C do 40°C, nastawiona na 5°C

 

Wideo: HFM.3100 VIP + QC


Lambdomierz GHP.3100

Urządzenie do pomiaru przewodności cieplnej metodą osłoniętej płyty grzejnej w stanie ustalonym zgodnie z ISO 8302.

GHP.3100

 • Maks. grubość próbki: 100 mm
 • Długość i szerokość próbki: min. 300 mm, maks. nieograniczona
 • Różnica temperatur pomiędzy płytkami: maks. 55 °C, nastawiona na 10 °C
 • Temperatura górnej płytki: od 5 °C do 50 °C, nastawiona na 15 °C
 • Temperatura dolnej płytki: od -5 °C do 40 °C, nastawiona na 5 °C
 • Urządzenie nie wymaga kalibracji / wzorcowania
 • Możliwość zamontowania drzwiczek / komory
 • Krótki czas badania w porównaniu z innymi lambdomierzami tego typu na rynku

 


Lambdomierz LM.PLUS 305

Określanie właściwości przenikania ciepła na poziomie stałym, przewodności cieplnej oraz oporu cieplnego próbek płyt płaskich:

EPS, XPS, PUR, wełny mineralnej, aerogela, itd.
zgodnie z wymogami: EN 12667, ASTM C518, ISO 8301

LM.PLUS 305

 • Maks. grubość próbki: 100 mm
 • Długość i szerokość próbki: min. 300 mm, maks. nieograniczona
 • Różnica temperatury pomiędzy płytkami: maks. 55°C, nastawiona na 10°C
 • Temperatura górnej płytki: regulowana od 5°C do 50°C, nastawiona na 15°C
 • Temperatura dolnej płytki: regulowana od -5°C do +40°C, nastawiona na 5°C

 

Wideo: LM Plus 305


Lambdomierz LM.PLUS 160-3S

Określanie właściwości przenikania ciepła na poziomie stałym, przewodności cieplnej oraz oporu cieplnego: izolacyjnych paneli próżniowych VIP, aerogeli i innych materiałów o wyjątkowo niskim współczynniku przewodności cieplnej zgodnie z: EN 12667, ASTM C518, ISO 8301.

Badanie dużych próbek, których nie można przecinać, jak np. VIP, lub których przecinanie jest bardzo kosztowne, jak np. aerogel.

Grubość próbki: od 1.5 mm do 60mm. Długość i szerokość próbki: nieograniczona.

Cechy stanowiska:

 • Wysoce wydajna modułowa konstrukcja umożliwiająca jednoczesne, równoległe badanie wielu próbek.
 • Grubość próbki: min. 1.5 mm, maks. 60mm
 • Długość i szerokość próbki: min. 160 mm, maks. nieograniczona
 • Różnica temperatury pomiędzy płytkami: maks. 50°C, nastawiona na 10°C
 • Temperatura górnej płytki: regulowana od 5°C do 45°C, nastawiona na 15°C
 • Temperatura dolnej płytki: regulowana od -5°C do +35°C, nastawiona na 5°C

Lambdomierz do badania mniejszych próbek

Lambdomierz LM.PLUS 1020

Określanie przewodności cieplnej oraz oporu cieplnego próbek płyt płaskich o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 80 mm x 80 mm x 20 mm zgodnie z EN 12667, ASTM C518, ISO 8301

Cechy stanowiska:

 • Maks. grubość próbki: 20 mm
 • Długość i szerokość próbki: min. 80 mm, maks. nieograniczona
 • Różnica temperatury pomiędzy płytkami: maks. 50°C, nastawiona na 10°C
 • Temperatura górnej płytki: regulowana od 5°C do 45°C, nastawiona na 15°C
 • Temperatura dolnej płytki: regulowana od -5°C do +35°C, nastawiona na 5°C