Maszyny do badania właściwości mechanicznych materiałów

Uniwersalne urządzenie UTE.2020

1. Badanie właściwości termicznych zgodnie z EN 12667, ASTM C518 oraz ISO 8301 – jako opcja dodatkowa

2. Badanie właściwości mechanicznych zgodnie z:
EN 826 – wytrzymałość na ściskanie,
EN 1607 – wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych,
EN 12089 – wytrzymałość na zginanie,
EN 12090 – wytrzymałość na ścinanie,
EN 12430 – określanie zachowania pod punktowym obciążeniem – ściśliwość,
EN 12431 – określanie grubości wyrobów do izolacji podłóg pływających,
EN 14509 – określanie wytrzymałości na rozciąganie - A1, na ściskanie - A2, na ścinanie i modułu ścinania - A3 samonośnych izolacyjno-konstrukcyjnych płyt warstwowych z dwustronną okładziną metalową, czteropunktowe badanie wytrzymałości na zginanie,
ISO 6892-1 – badanie okładzin metalowych
oraz innych na życzenie kupca.

Cechy stanowiska UTE.2020:

  • Łączy funkcje 2 odrębnych urządzeń – maszyny wytrzymałościowej i lambdomierza – przy równoczesnym zachowaniu dokładności pomiarów.
  • Idealne zastosowanie w przemyśle ze względu na mały rozmiar, praktyczność i rentowność.
  • Dołączona próbka do wzorcowania modułu do badania właściwości termicznych NIST 1450e lub IRMM-440 Certified Reference Material z certyfikatem producenta.
  • Przejrzyste oprogramowane oparte na NI LabView – do pomiarów, analizy i zapisu danych.